ΔΥΠ-1479 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/09/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/09/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
1.1        Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800 και fax 210 5232597. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Σωτηροπούλου και την κα Μαρία Ραπανάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.sotiropoulou@dei.com.gr και m.rapanaki@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Κομοτηνής, κ. Κουτσουραδής Ευστράτιος τηλ. 25310 60261.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Βοηθητικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1479
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/08/2019
ΑΔ: A110959
Συμπλήρωμα 1 30/08/2019
ΑΔ: A111077
Συμπλήρωμα 2 06/09/2019
ΑΔ: A111104
Προϋπολογισμός: € 87.960,06 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)