ΔΥΠ-1477 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/08/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: I. Καρολεμέας τηλ.: 210 5292676
Υποβολή: Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
ΕΥΡΩ 145.500,00 (Ανάλυση ανά οδικό άξονα: Άξονας Κοζάνης € 15.500,00, Άξονας Πτολεμαϊδας € 29.750,00, Άξονας Κρόκου Κοζάνης € 18.750,00, Άξονας Αιανής Κοζάνης € 27.500,00, Άξονας Ξηρολίμνης Κοζάνης € 21.750,00, Άξονας Σερβίων (Πλατανόρευμα) € 32.250,00)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού από τις πόλεις, της Κοζάνης, της Πτολεμαϊδας, του Κρόκου Κοζάνης της Αιανής Κοζάνης της Ξηρολίμνης Κοζάνης και των Σερβίων (Πλατανόρευμα), προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και αντιστρόφως

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1477
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/08/2019
ΑΔ: A110978
Προϋπολογισμός: € 145.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)