ΔΥΠ – 1476 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/10/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/10/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Βενιζέλος Τηλ.210 5293256 Β.Κουμπαρούλη Τηλ.210 5292698
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 26.08.2019 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 14.10.2019 / 13:00.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση και ανακατασκευή κυρίων ανταλλακτικών συστήματος καύσης αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ – 1476
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/08/2019
ΑΔ: A111046
Συμπλήρωμα 1 30/08/2019
ΑΔ: A111076
Συμπλήρωμα 2 04/09/2019
ΑΔ: A111101
Συμπλήρωμα 3 02/10/2019
ΑΔ: A111204
Προϋπολογισμός: € 440.358,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)