ΔΥΠ-1466 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/08/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλος τηλ.2105293256
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800. Πληροφορίες παρέχονται από τον Στ. Πελεκάση και τον Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30210 5232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ/τεχνικά θέματα, από τον ΑΗΣ Αλιβερίου ( τηλ. 22230-26413 /22230- 26257 κ. Χ. Ανδρίτσος / κ. Ν. Χήρας).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες υποστήριξης Επιθεώρησης τύπου C αεριοστροβίλου και ατμοστροβίλου Χ.Π. Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1466
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/07/2019
ΑΔ: A109886
Συμπλήρωμα 1 31/07/2019
ΑΔ: A110946
Προϋπολογισμός: € 141.260 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΥΠ-1466 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Λήψη