ΔΥΠ-1465 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/08/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/08/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: I. Καρολεμέας τηλ.: 210 5292676
Υποβολή: Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
(Ανά Περιοχή αναλύεται ως ακολούθως: Περιοχή Δωδεκανήσων €198.000,00 ,Περιοχή Κυκλάδων €132.000,00, Περιοχή Β. Αιγαίου € 198.000,00 )

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη των εγκαταστάσεων οκτώ (8) Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής της ΔΠΑΝ χωρισμένοι σε τρεις (3) νησιωτικές περιοχές ως ακολούθως: Περιοχή Δωδεκανήσων (περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Κω, Καρπάθου και Καλύμνου), Περιοχή Κυκλάδων(περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Μήλου και Θήρας),Περιοχή Β. Αιγαίου(περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Χίου, Σάμου και Λέσβου)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1465
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/07/2019
ΑΔ: A109813
Συμπλήρωμα 1 07/08/2019
ΑΔ: A110981
Προϋπολογισμός: € 528.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-1465 Λήψη