ΔΥΠ-1463 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/08/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/09/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800.Πληροφορίες παρέχονται από από τον κ. Μ. Ραπανάκη και από την κα Σ. Σωτηροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.rapanaki@dei.com.gr και s.sotiropoulou@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον ΑΗΣ Κομοτηνής ( τηλ. 253106028 / 2531060292 κ. Λεπίδα Κωνσταντίνο/ κ. Ζεϊμπέκη Παναγιώτη).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Νο11 και Νο12 – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΤΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο 12 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1463
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/07/2019
ΑΔ: A109883
Συμπλήρωμα 1 17/07/2019
ΑΔ: A109902
Συμπλήρωμα 2 06/08/2019
ΑΔ: A110972
Συμπλήρωμα 3 10/08/2019
ΑΔ: A111012
Συμπλήρωμα 4 30/08/2019
ΑΔ: A111078
Προϋπολογισμός: € 424.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΥΠ-1463 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη