ΔΥΠ-1455 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Κουμπαρούλη τηλ.: 210 5292698
Υποβολή: Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800. Πληροφορίες παρέχονται από τον Στ. Πελεκάση και τον Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30210 5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ/τεχνικά θέματα, από τον ΑΗΣ Αλιβερίου ( τηλ. 22230-26413 /22230- 26257 κ. Χ. Ανδρίτσος / κ. Ν. Χήρας).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης στην ανοικτή Επιθεώρηση της βαθμίδας Χ/Π, του Ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1455
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/06/2019
ΑΔ: A108731
Συμπλήρωμα 1 15/06/2019
ΑΔ: A108762
Συμπλήρωμα 2 10/07/2019
ΑΔ: A109858
Προϋπολογισμός: € 156.830 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)