ΔΥΠ-1454 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/06/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Στ. Πελεκάση (210-5292028) και κα Α. Λυμπεροπούλου(210-5293446) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.pelekasis@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα από τον Τουρουντζή Νικόλαο τηλ. 2463059231.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗ & ΤΕΦΡΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1454
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/05/2019
ΑΔ: A108689
Προϋπολογισμός: € 140.922,12 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής