ΔΥΠ-1310608 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/09/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/09/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: I. Καρολεμέας τηλ.: 210 5292676
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και τα συμπληρώματα Νο1, Νο2 και Νο3 έχουν αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ https://www.dei.grΗΔΕΗΑνακοινώσεις Διακηρύξεων ή στο http://eprocurement.dei.gr/.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 7 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1310608
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/07/2019
ΑΔ: A109854
Συμπλήρωμα 1 12/07/2019
ΑΔ: A109882
Συμπλήρωμα 2 07/08/2019
ΑΔ: A110982
Συμπλήρωμα 3 22/08/2019
ΑΔ: A111054
Συμπλήρωμα 4 04/09/2019
ΑΔ: A111097
Προϋπολογισμός: € 149.080,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)