ΔΥΠ-1310607 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/06/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στ. Κολλιδά και κον Στ. Πελεκάση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.com.gr και s.pelekasis@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30-5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον ΑΗΣ Κομοτηνής (τηλ. 25310 60288 / 60292 κ. Κ. Λεπίδα / κ. Π. Ζεϊμπέκη).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση του συστήματος Egatrol για τον χειρισμό και την Επιτήρηση των Αεριοστροβίλων του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1310607
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/05/2019
ΑΔ: A108609
Συμπλήρωμα 1 30/05/2019
ΑΔ: A108683
Προϋπολογισμός: € 490.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)