ΔΥΗΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200060048 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/09/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κος Τ. Καραντουμάνης τηλ. 2331044042, 2331044044, 2331044045
Υποβολή: ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΗ Α.Ε. / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ / ΤΘ150, 59132 ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΗΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200060048
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 27000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ