ΔΥΗΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Z220-1200063154 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/10/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κα Τσακνάκη Δ. τηλ. 2464032570
Υποβολή: ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
ΔΕΗ Α.Ε. ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα 45ο χλμ Κοζάνης-Πολυφύτου, ΣΕΡΒΙΑ Τ.Κ. 505 00

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση λεωφορείου τουλάχιστον 22 θέσεων για τη μεταφορά προσωπικού του ΥΗΣ Πολυφύτου από Κοζάνη σε πενθήμερη (5 ημέρες) βάση

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΗΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Z220-1200063154
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/10/2019
ΑΔ: A111217
Προϋπολογισμός: € 43084,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ