ΔΥΗΠ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ-Z220 1200062869 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/10/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κος Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης, τηλ. 23310 44047-45 εσωτ. 257
Υποβολή: Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων Τ.Θ. 150 , 591 00 Βέροια

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΙΣΘΩΣΗ 5ΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ KAI ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΗΠ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ-Z220 1200062869
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/09/2019
ΑΔ: A111185
Προϋπολογισμός: € 45600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ