ΔΥΗΠ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ-Ζ200 1200062104 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/10/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/11/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Τσακνάκη Δ. τηλ. 2464032570
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. - ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα 45ο χλμ Κοζάνης-Πολυφύτου

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού Συγκροτήματος Αλιάκμονα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΗΠ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ-Ζ200 1200062104
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/09/2019
ΑΔ: A111187
Συμπλήρωμα 1 25/10/2019
ΑΔ: A112297
Προϋπολογισμός: € 24801,75 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ