ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-Z220-1200060980 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/10/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κος. Ι.Κρουσταλλακίδης, τηλ. 23810-23667 - Κος. Π. Τάνος, τηλ. 23810-26174
Υποβολή: ΕΔΕΣΣΑ
ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ ΑΓΡΑ 3ο χλμ. Ε.Ο ΕΔΕΣΣΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΘ 4 ΤΚ 58200

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ Νο1 ΥΗΣ ΑΓΡΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-Z220-1200060980
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 20000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ