ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200060159 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/05/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Ι. Κρουσταλλακίδης, τηλ. 2381023667 και κ. Π. Τάνος, τηλ. 2381026174
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΥΗΣ ΑΓΡΑ 3ο χλμ. Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ.Θ. 4, Τ.Κ. 58200

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών που αφορούν συντηρήσεις των εγκαταστάσεων των ΥΗΣ ΑΓΡΑ & ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ με σκαπτικό μηχάνημα.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200060159
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 16.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ