ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-1200062663 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/09/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κος. Ι.Κρουσταλλακίδης, τηλ. 23810 23667 - Κος. Π. Τάνος, τηλ. 23810 26174
Υποβολή: ΕΔΕΣΣΑ
ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ ΑΓΡΑ 3ο χλμ. Ε.Ο ΕΔΕΣΣΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΘ 4 , ΤΚ 58200

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός των χώρων των γραφείων και εγκαταστάσεων των ΥΗΣ ΑΓΡΑ και ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-1200062663
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 14400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ