ΔΥΗΠ-12000559535 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/05/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κος.Ι.Κρουσταλλακίδης τηλ.23810-23667 Κος.Π. Τάνος τηλ.23810-26174
Υποβολή: ΕΔΕΣΣΑ
ΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ ΑΓΡΑ 3ο χλμ.Ε.Ο ΕΔΕΣΣΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΘ 4 ΤΚ 58200

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΗΠ-12000559535
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 27.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ