ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200068781 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/09/2020 - 10:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Μελιτζανάς, Τηλ.: 23310 440 44-45
Υποβολή: Συγκρότημα Αλιάκμονα Τ.Θ. 150 , 591 00 Βέροια
ΔΕΗ Α.Ε. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής Συγκρότημα Αλιάκμονα Τ.Θ. 150 , 591 00 Βέροια ΤΗΛ. 23310 44044-5

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ - ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200068781
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 23400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ