ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-1200072585 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/03/2021 - 10:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Αντωνοπούλου Ελένη, τηλ.: 2464032249
Υποβολή: ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ Τ.Θ. 30 , 50500 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (45Ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ) ΤΗΛ. 2464032249

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Πολυφύτου & Ιλαρίωνα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-1200072585
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 05/03/2021
ΑΔ: A117395
Προϋπολογισμός: € 21952 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ