ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-1200069552 Έργο Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/09/2021 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κυρία Αντωνοπούλου Ελένη, τηλ.: 2464032249
Υποβολή: ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής Συγκρότημα Αλιάκμονα /ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ Τ.Θ. 30 , 50500 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (45Ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ) ΤΗΛ. 2464032249

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εγκατάσταση νέων Συστημάτων Συσσωρευτών 220V & 48V στον ΥΗΣ Πολυφύτου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-1200069552
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/08/2021
ΑΔ: A118987
Προϋπολογισμός: € 80000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ