ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Ε220-1200066244 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσακνάκη Δήμητρα, τηλ. 24640 32570
Υποβολή: ΥΗΣ Πολυφύτου- Ιλαρίωνα
ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ Πολυφύτου- Ιλαρίωνα Τ.Θ 30 Σέρβια Κοζάνης Κτίριο Διοικητηρίου ΥΗΣ Πολυφύτου, 1ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού βάρδιας με ΤΑΞΙ από Κοζάνη προς ΥΗΣ Πολυφύτου & επιστροφή

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Ε220-1200066244
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/04/2020
ΑΔ: A114900
Προϋπολογισμός: € 29040 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ