ΔΕΘΥΠ-ΝΕΣΤΟΣ-2502020014 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/10/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/10/2020 - 10:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 25210 61613
Υποβολή: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ / ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ T.Θ. 201 - ΔΡΑΜΑ - 66100
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ / ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ T.Θ. 201 - ΔΡΑΜΑ - 66100

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση Συστήματος CCTV Συγκροτήματος Νέστου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΝΕΣΤΟΣ-2502020014
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/10/2020
ΑΔ: A116670
Συμπλήρωμα 1 07/10/2020
ΑΔ: A116693
Προϋπολογισμός: € 50000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ