ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Z220-1200073147 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2021 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης, τηλ.: 23310 44047-45 εσωτ. 257
Υποβολή: ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΥΠ Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων Τ.Θ. 150 , 591 32 Βέροια ΤΗΛ. 23310 44047-45

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΙΣΘΩΣΗ 5ΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ KAI ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Z220-1200073147
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/04/2021
ΑΔ: A118478
Προϋπολογισμός: € 45600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ