ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Z220-120007290 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/03/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κρουσταλλακίδης Ιωάννης, τηλ.: 2381023667
Υποβολή: ΥΗΣ Άγρα
ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ Άγρα 3ο χλμ Έδεσσας-Φλώρινας, Τ.Θ 4, Τ.Κ 58200, Άγρας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός καναλιών λίμνης Νησίου με χορτοκοπτική λέμβο

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Z220-120007290
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 23400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ