ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200067506 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/06/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κος.Ι.Κρουσταλλακίδης, τηλ.23810-23667 - Π. Τάνος, τηλ.23810-26174
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ Άγρα Έδεσσα
3ο χλμ Έδεσσας-Φλώρινας, Τ.Θ 4, Τ.Κ 58200 , Άγρας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200067506
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 27000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ