ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200065787 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/03/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κρουσταλλακίδης Ιωάννης τηλ. 2381023667
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ Άγρα Έδεσσα
3ο χλμ Έδεσσας-Φλώρινας, Τ.Θ 4, Τ.Κ 58200 , Άγρας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός καναλιών λίμνης Νησίου με χορτοκοπτική λέμβο

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200065787
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/03/2020
ΑΔ: A114783
Προϋπολογισμός: € 23.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ