ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ200-1200069317 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/10/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Ι. Κρουσταλλακίδης, τηλ.: 2381023667 & κ. Π. Τάνος, τηλ.: 23810 26174
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΥΗΣ ΑΓΡΑ, 3ο χλμ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ , Τ.Θ. 4, Τ.Κ. 58200
ΔΕΗ Α.Ε. / ΥΗΣ ΑΓΡΑ, 3ο χλμ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ , Τ.Θ. 4, Τ.Κ. 58200

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ200-1200069317
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 27900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ