ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200067475 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/06/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου, τηλ.: 2461054385 / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Π. Στόγιας, τηλ: 2461054284
Υποβολή: ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200067475
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/06/2020
ΑΔ: A116152
Προϋπολογισμός: € 69750 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ