ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200066315 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2020 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου, Τηλ.: 2461054385 / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Ι.Καναβός, Τηλ.: 2461054391
Υποβολή: ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA - HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών μικρής ισχύος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διετούς διάρκειας.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200066315
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/05/2020
ΑΔ: A115106
Προϋπολογισμός: € 59438,4 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ