ΤΚΗΜΕ-223 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 22/01/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/02/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελ. Βάρσος (Τηλ: 210 8214803)
Υποβολή: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderOne της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη, κατασκευή νέου αντλιοστασίου και συστήματος προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης στον ΑΣΠ Λέσβου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ-223
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/12/2020
ΑΔ: A116956
Συμπλήρωμα 1 07/01/2021
ΑΔ: A117102
Συμπλήρωμα 2 22/01/2021
ΑΔ: A117173
Προϋπολογισμός: € 2.430.280,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων