ΤΚΗΜΕ-213 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/12/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. ΒΑΡΣΟΣ (210 8214803) & Π. ΛΥΡΑΣ (210 8231599 ΕΣΩΤ.1125)
Υποβολή: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://www.marketsite,gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά τεσσάρων (4) δεξαμενών από τον ΑΣΠ Μυκόνου στον ΑΣΠ Λέσβου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ-213
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/11/2020
ΑΔ: A116920
Προϋπολογισμός: € 86.900 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων