ΤΕΠΜ-632 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 21/01/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/02/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ. (ΤΗΛ: 210 8212535)
Υποβολή: ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TENDER ONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΣΠ ΧΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΑΓΩΓΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΠΜ-632
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/12/2020
ΑΔ: A117008
Συμπλήρωμα 1 21/01/2021
ΑΔ: A117164
Προϋπολογισμός: € 1.300.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων