ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ - 233 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/02/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ 210 8214803
Υποβολή: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE ΤΗΣ COSMOTE
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenter One της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ - 233
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/01/2022
ΑΔ: A119508
Προϋπολογισμός: € 390.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων