ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ - 232 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/01/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ 210 8214803
Υποβολή: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα tenderOne της Cosmote.
O ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderOne της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και προσαρμογή δικτύων προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης στον ΤΣΠ Ικαρίας.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ - 232
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2021
ΑΔ: A119432
Προϋπολογισμός: € 330.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων