2021.004/ΛΚΔΜ Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/08/2021 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΚΔΜ/Κ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΣΕ&Υ Α.Παλαμάς τηλ: 0030 24630 52283
Υποβολή: ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από την κα. Π. Μανώλα Τηλ.: 0030 24630 52188 και για τεχνικά θέματα από τον κ. Γ. Μανώλα Τηλ: 0030 24630 52392

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διάτρηση, ανατίναξη, εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,5 x 106M3στ. υπερκειμένων & συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή των Τ/Δ1α & 2α για τη διεύρυνση των δαπέδων του Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 2021.004/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
07/07/2021
ΑΔ: A118828
Προϋπολογισμός: € 3.850.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας