2020.900/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/05/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ Α.Παλαμάς τηλ: 0030 24630 52283
Υποβολή: ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Α. Παλαμά Τηλ.: 0030 24630 52283

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας δύο (2) κυλικείων (Νοτίου Πεδίου και Σκληρών) στις εγκαταστάσεις του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 2020.900/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/03/2020
ΑΔ: A114801
Συμπλήρωμα 1 23/03/2020
ΑΔ: A114887
Προϋπολογισμός: € 62.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας