2020.516/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/11/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/12/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΚΔΜ/Κ.ΠΡΟΜ/ΤΣΕΥ Ε.Καρανάκη τηλ: 0030 24630 52225
Υποβολή: ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από την κ. Ε. Καρανάκη Τηλ.: 0030 24630 52225 και για τεχνικά θέματα από τον κ. Χρήστο Λίτσα Τηλ: 0030 24630 52704

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών με ισοπεδωτή γαιών (Grader) τύπου CAT 14G (ή αντίστοιχου), ιπποδύναμης 200 Hp κατά ελάχιστον, για τις ανάγκες του Τομέα Εκμετάλλευσης του ΚΟΝΠ.

Διακήρυξη: Τεύχος: 2020.516/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
04/11/2020
ΑΔ: A116846
Συμπλήρωμα 1 30/11/2020
ΑΔ: A116940
Προϋπολογισμός: € 80.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας