2019.364/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/07/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜΕ/ΤΣΠΕΥ Α. Παλαμάς τηλ.: 0030 24630 52283
Υποβολή: ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαίδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Α. Παλαμά τηλ.: 0030 24630 52283 και για τεχνικά θέματα από τον κ. Φιλίππου Σάββα τηλ.: 0030 2463052357

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών στα συνεργεία Ραούλων & Κάδων - Πεδίλων της ΔΕΛΚΔΜ

Διακήρυξη: Τεύχος: 2019.364/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/07/2019
ΑΔ: A109895
Προϋπολογισμός: € 87.440,25 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας