2018.903/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/12/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/01/2019 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ Α.Παλαμάς τηλ: 0030 24630 52283
Υποβολή: ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Α. Παλαμά Τηλ.: 0030 24630 52283 και για τεχνικά θέματα από τον κ. Ν. Μουρούζη Τηλ: 0030 24630 52393

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας κυλικείων και εστιατορίου στην περιοχή του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 2018.903/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/12/2018
ΑΔ: A106879
Συμπλήρωμα 1 17/12/2018
ΑΔ: A106938
Προϋπολογισμός: € 24.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας