2018.510/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/12/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/12/2018 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ Ε. Καρανάκη τηλ: 0030 24630 52225
Υποβολή: ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από την κ. Ε. Καρανάκη Τηλ.: 0030 24630 52225 και για τεχνικά θέματα από τον κ. Ε. ΚοτσίφκαΤηλ.: 0030 24630 52640

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών με ισοπεδωτή γαιών (Grader), τύπου Cat 16G (ή αντίστοιχου), ιπποδύναμης 250 Hp κατ’ ελάχιστον, για τις ανάγκες του Τομέα Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΟΝΠ

Διακήρυξη: Τεύχος: 2018.510/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/11/2018
ΑΔ: A106812
Συμπλήρωμα 1 06/12/2018
ΑΔ: A106891
Προϋπολογισμός: € 141.450 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας