Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123032 (ΣΤΑΔΙΟ Ι) Υλοποίηση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Enterprise Resource Planning (ERP) SAP RISE (S4/HANA Private Cloud) για τον όμιλο εταιρειών της ΔΕΗ 19/06/2023 Σε Παράταση 35.500.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53223015 Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων Viber fallback SMS με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την διερεύνηση αναγκών σε πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε 12/06/2023 Σε Παράταση 2.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51823039 Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε θέματα πωλήσεων και ελέγχου τιμολόγησης πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 12/06/2023 537.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723036 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Program & Quality Manager και Procurement Manager 12/06/2023 Σε Παράταση 438.888,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Δ’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ Η/Ο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 19/06/2023 ΔΥΠΕΚΕ