Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 54022002 Παροχή ολοκληρωμένης λύσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό Λειτουργιών Παραγωγής 18/03/2022 Σε Παράταση 8.000.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721093 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υποδομών πληροφοριακού νέφους (cloud), στο περιβάλλον Microsoft Azure 28/03/2022 Σε Παράταση 2.400.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 53222001 Παροχή υπηρεσιών Λειτουργικής υποστήριξης του δικτύου καταστημάτων της ΔΕΗ 24/03/2022 Σε Παράταση 4.800.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622014 Εκποίηση άχρηστων υλικών 19/04/2022 728.000,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922018 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, πυλώνων με φωτεινή επιγραφή τύπου ¨σημαίας¨ και φωτεινών επιγραφών τύπου ¨πυλωνάκι¨, καθώς και των αγκυρίων έδρασής τους, σε πρατήρια καυσίμων της ΕΛΙΝ στα οποία θα εγκατασταθούν φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων του δικτύου της ΔΕΗ Blue 27/04/2022 Σε Παράταση 98.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622016 Εκποίηση άχρηστων υλικών από τον ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 04/05/2022 298.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622017 Εκποίηση άχρηστων υλικών από την ΔΕΘΥΠ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ 06/05/2022 110.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622015 Πώληση παραγωγικών μηχανημάτων Εκτυπωτικού Κέντρου της ΔΠΛΡ 12/05/2022 Σε Παράταση 973.710,25 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722010 Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Βελτιστοποίησης Λειτουργίας και Αποδοτικής Εκμετάλλευσης των πληροφοριακών υποδομών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών 24/05/2022 Σε Παράταση 423.192,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ-51722011 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάλυσης, Διαχείρισης της Οργάνωσης Έργων και Λειτουργίας, Παραμετροποίησης και Παρακολούθησης των Πληροφοριακών Συστημάτων 27/05/2022 Σε Παράταση 416.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222006 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα του ανασχεδιασμού του δικτύου καταστημάτων της ΔΕΗ 23/05/2022 906.960,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52322021 Προστασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (5.000 mailboxes) της ΔΕΗ Α.Ε 31/05/2022 Σε Παράταση 347.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52022023 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τεχνικών θεμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 27/05/2022 326.200,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52122026 Παροχή Υπηρεσιών από Εξειδικευμένο Προσωπικό στον Τομέα Πληροφορικής και Υποστήριξης Τελικών Χρηστών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών - ΔΑΛΨΥ 06/06/2022 Σε Παράταση 835.200,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822029 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που αφορούν στο συντονισμό και τη διαχείριση των νομικών ενεργειών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών με τους συνεργαζόμενους Δικηγόρους και τα Καταστήματα ΔΕΗ 10/06/2022 115.200 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52022024 Παροχή υπηρεσιών ιατρικού προληπτικού ελέγχου για το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε 02/06/2022 180.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία "ΔΥΠΕΚΕ-51921008 B΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ" Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 14/06/2022 Σε Παράταση 7.311.145,00 "Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας (“CompareONE”) της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr "
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52422020 Προμήθεια χειροπετσετών 16/06/2022 Σε Παράταση 120.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222030 Παροχή υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης υπηρεσιών εξειδικευμένης βιωσιμότητας 06/06/2022 760.760,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52122008 Προμήθεια Οθονών και Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Σήμανσης (Digital Signage) στα κτήρια της ΔΕΗ Α.Ε 17/06/2022 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΥΠEKE
Έργο ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222003 Παροχή ολοκληρωμένου Έργου που αφορά στην προμήθεια, ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ψηφιακής σήμανσης, συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών και συστημάτων αυτόματων συναλλαγών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Integrator για την ενιαία και κεντρική παρακολούθηση λειτουργίας (monitoring) καθώς και την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση τους (support 15/07/2022 Σε Παράταση 14.919.885,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52322035 Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 28/06/2022 Σε Παράταση 41.000 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54122039 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 650 t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λέσβου, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 17/06/2022 28.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ-51722027 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Λειτουργίας (Consulting Services), για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών 04/07/2022 Σε Παράταση 1.411.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΕ 22037 Προμήθεια Χρηματοκιβωτίων & μηχανών ανίχνευσης-καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, για Καταστήματα Εμπορίας 06/07/2022 Σε Παράταση 19.000,00 ΔΑΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622044 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) 11/07/2022 392.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922009 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα προϊόντων, υπηρεσιών, κοστολόγησης, ανάπτυξης και υποστήριξης πωλήσεων της ΓΔ/ΗΚ 18/07/2022 Σε Παράταση 402.496,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122034 Παροχή Υπηρεσιών Αρχιτεκτονικής και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Γραφείου στον Τομέα Πληροφορικής καθώς και Υποστήριξης Τελικών Χρηστών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών – ΔΕΗ Α.Ε./ΔΑΛΨΥ 11/07/2022 100.800,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722042 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Διαχείρισης Έργων της Εμπορίας με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση της ΔΕΗ 08/07/2022 354.816,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022038 Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΓΔ/ΔΕ) της ΔΕΗ ΑΕ για την λειτουργική υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων της 14/07/2022 240.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022033 Παροχή υπηρεσιών για αναγόμωση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού εξοπλισμού της ΔΕΗ Α.Ε. 20/07/2022 126.653,85 ΔΥΠΕΚΕ