Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 52024072 Παροχή υπηρεσιών επανεκτίμησης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΔΕΗ στην Ελλάδα για σκοπούς ΔΠΧΑ. 25/06/2024 Σε Παράταση ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 51924052 Παροχή Υπηρεσιών Προληπτικής και Επισκευαστικής Συντήρησης υποδομών εγκαταστάσεων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων 25/06/2024 Σε Παράταση 660.000,00 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 51724094 Παροχή υπηρεσιών απόσυρσης, διαχείρισης και ψηφιοποίησης του έγχαρτου αρχείου της ΔΕΗ 08/07/2024 ΔΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΑΕ 24041 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση χρηματοκιβωτίων, μηχανών καταμέτρησης & ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων και μηχανών καταμέτρησης & ταξινόμησης νομισμάτων για τα Καταστήματα της Εμπορίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε), στην Ελληνική Επικράτεια. 28/06/2024 ΔΑΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 54324100 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από το Νομό Αττικής προς τον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί σε ένα (1) έτος περίπου 25/06/2024 Σε Παράταση ΔΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΕΚΕ 52024092 Προμήθεια Μποτών Ασφαλείας 11/07/2024 Σε Παράταση 111.000,00 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 52124110 Παροχή αδειών χρήσης της πλατφόρμας Knowbe4 για 20.000 χρήστες καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης & παραμετροποίησης 25/06/2024 507.500,00 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 52124109 Παροχή αδειών χρήσης υπηρεσίας SaaS Imperva Client-Side Protection και υπηρεσιών παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης 03/07/2024 55.500,00 ΔΠΕΚΕ