Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 51724005 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Επεξεργασίας Δεδομένων στις πλατφόρμες Qlik 27/02/2024 1.050.960,00 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 53524006 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης στρατηγικής περιεχομένου και πληροφορίας στους τομείς της εξαγωγής, διαχείρισης, ανάλυσης υφιστάμενων δεδομένων αλλά και τη δημιουργία νέων δεδομένων και το σχεδιασμό νέων λειτουργικοτήτων στην πλατφόρμα ενεργειακής συμβουλευτικής της ΔΕΗ για τους πελάτες Χαμηλής Τάσης MyEnergyCoach 05/03/2024 Σε Παράταση 2.808.000,00 ΔΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΕΚΕ 52124003 Προμήθεια εξοπλισμού backup της εταιρείας Veritas, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των υπηρεσιών της τριετούς υποστήριξης, για την κάλυψη αναγκών backup των συστημάτων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΔΕΗ και της θυγατρικής Fibergrid 27/02/2024 280.500,00 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 52124017 Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και η παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Δημιουργίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων 28/02/2024 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 51724011 Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης (Monitoring) των Συστημάτων, Δικτύων, Υποδομών και Υπηρεσιών (ITOC) 05/03/2024 3.780.000,00 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 52124017 Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και η παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Δημιουργίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων 15/03/2024 Σε Παράταση ΔΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΕΚΕ 53524004 Προμήθεια Μετατροπέων, Μπαταριών και περιφερειακού εξοπλισμού για τη λειτουργεία των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της Εταιρείας HUAWEI 12/03/2024 1.599.089,00 ΔΠΕΚΕ