Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ- 602002 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια διάφορων χαλύβων κατά DIN17100, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 12/08/2021 Σε Παράταση 194.379,40 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΥΠΕΚΕ–602003 Η ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) γνωστοποιεί τη ματαίωση του Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΥΠΕΚΕ-602003, για την προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και υλικών ενώσεων ιμάντων Τ/Δ, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 1.010.265,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς και της άμεσης επανάληψής του με τροποποιημένους όρους. 19/07/2021 Σε Παράταση 816.400,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1564 Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/06/2021 Σε Παράταση 1.300.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Έργο ΔΠΛΠ-1310628 Ανακατασκευή αγωγού παραλαβής-παράδοσης μαζούτ λιμενικής εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/04/2021 Σε Παράταση 525.260,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια Δ 903110 Προμήθεια ανταλλακτικών των βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/04/2021 Σε Παράταση 408.261,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903109 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση της Μονάδας Νο9 WARTSILA 18V38Α του ΑΣΠ Λέσβου 19/04/2021 Σε Παράταση 398.503,10 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903111 Προμήθεια ανταλλακτικών των ατμοφρακτών και ρυθμιστικών βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/04/2021 Σε Παράταση 414.769,85 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310627 Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 06/05/2021 Σε Παράταση 396.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια Δ 903112 Προμήθεια Διαστολικού διασυνδετικού αγωγού Μ/Π προς Χ/Π ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/04/2021 Σε Παράταση 32.500,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903113 Προμήθεια τελικών φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 20/04/2021 Σε Παράταση 61.605,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία Δ 1573 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13/05/2021 Σε Παράταση 534.951,77 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1570 Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής Βοηθητικού Εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 12/05/2021 Σε Παράταση 469.907,50 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠEKE 51921023 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη ενενήντα (90) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 2Χ22 kW ΑC 19/04/2021 408.500,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021018 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ Α.Ε 14/05/2021 Σε Παράταση 15.000.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία Δ 1584 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 8 MW, εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιος – Αύγουστος 2021). 20/04/2021 523.280,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία Δ 1574 Αναπεριέλιξη του στάτη της γεννήτριας της Μονάδας Νο 5 του ΑΣΠ Καλύμνου 24/06/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία Δ 1585 Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς των Μονάδων I-IV» 07/05/2021 Σε Παράταση 60.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903116 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο3 & Νο4 DOOSAN MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Χίου 27/05/2021 Σε Παράταση 365.092,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821024 Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής της Επιχείρησης 12/05/2021 Σε Παράταση 59.500 Α.Τσιλιγιάννη Τηλ. 210 5292659
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52121025 Υποστήριξη των καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Αττικής για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 12/05/2021 Σε Παράταση 355.162,50 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1581 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) Θερμικών Μονάδων 20/05/2021 Σε Παράταση 331.366,82 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903117 Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9-019 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 10/05/2021 Σε Παράταση 180.234,85 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1589 Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 06/05/2021 128.115,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1578 Επισκευή αγωγού καυσαερίων (Hotgascasing -HGC) Α/Σ Νο 7 Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Χανίων 11/06/2021 Σε Παράταση 350.000,00 Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903118 Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υδραυλικούς σερβομηχανισμούς, κατασκευής VOITH, των ρυθμιστικών βαλβίδων φυσικού αερίου του αεριοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 01/06/2021 Σε Παράταση 100.950,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52121021 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ασφάλειας Περιμέτρου Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ΔΕΗ 05/05/2021 346.500,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52621002 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς AHΣ Αθερινόλακκου και Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ Α.Ε 18/05/2021 Σε Παράταση 268.730,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611110 Προμήθεια Ανθρακικού Νατρίου σε στερεή, λευκή και άοσμη σκόνη 05/05/2021 Σε Παράταση 52.050,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-51821016 Παροχή υπηρεσιών εκμάθησης ξένης γλώσσας (Business English) 17/05/2021 112.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52021029 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα υλοποίησης έργων και λειτουργίας υποδομών Ηλεκτροκίνησης 21/05/2021 373.542,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51921026 Φύλαξη Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων (καταστήματα & γραφεία) & της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανασχεδιασμού Δικτύου Υποστήριξης Πελατών 22/06/2021 Σε Παράταση 841.500,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821031 Υποστήριξη των καταστημάτων Θράκης για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 28/05/2021 137.156,44 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121030 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των καταστημάτων Μακεδονίας για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 28/05/2021 378.984,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51921019 Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ασφάλειας & πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. 24/06/2021 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121027 Παροχή Υπηρεσιών Λογισμικού ETRM (υπηρεσία SaaS) και Αδειών Χρήσης για περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών 11/06/2021 Σε Παράταση 300.000,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 52121022 Προμήθεια άδειας χρήσης υπηρεσίας πρόληψης περιστατικών απάτης και διαχείριση πλατφόρμας SaaS από έναν (1) αναλυτή για Threat Intelligence, fraud prevention and protection 15/06/2021 Σε Παράταση 81.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121020 Παροχή άδειας χρήσης πλατφόρμας SaaS υπηρεσίας Cyber Security Rating, υπηρεσίες Onboarding και παροχή ενός (1) εξειδικευμένου Μηχανικού 03/06/2021 83.924,92 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021034 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα επίβλεψης και πιστοποίησης των έργων Εμπορίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 15/06/2021 408.742,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021035 Υποστήριξη των Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Πελοποννήσου-Ηπείρου για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 16/06/2021 360.938,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821037 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 17/06/2021 173.250,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51921031 Προμήθεια 3.000 ζευγών Μποτών ασφαλείας 28/06/2021 Σε Παράταση 111.000,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51921032 Προμήθεια 7.000 σετ θερινών στολών εργασίας με ανακλαστικές ταινίες 24/06/2021 203.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121040 Υποστήριξη των Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Νήσων για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 18/06/2021 389.813,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821036 Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Εισπράξεων για προετοιμασία φακέλων πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές από τελικούς λογαριασμούς για νομικές ενέργειες 05/07/2021 Σε Παράταση 150.000 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021043 Δημιουργία, Εκτύπωση, Εμφακέλωση λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, Τηλεφωνικών Διακανονισμών, Επιστολών και λοιπών εντύπων. Ψηφιακή αρχειοθέτηση και διάθεση όλων των εντύπων σε web εφαρμογές 15/07/2021 7.800.000,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51921033 Προμήθεια ενδυμάτων προστασίας από το ψύχος 28/06/2021 130.700,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121041 Δημιουργία Συστήματος διαχείρισης & ανάλυσης δεδομένων παραγωγής Έργων ΑΠΕ & εφαρμογής Mobile App ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30/07/2021 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021044 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων 02/07/2021 417.404,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618108 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Θήρας και αντιστρόφως 14/07/2021 11.190,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 52121039 Προμήθεια συσκευών κινητής τηλεφωνίας (τύπου smartphone) 22/07/2021 Σε Παράταση 30.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021046 Παροχή Υπηρεσιών μαζικής αποστολής γραπτών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) και γραπτών μηνυμάτων viber fallback sms με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την διερεύνηση αναγκών 26/07/2021 400.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621004 Eκποίηση άχρηστων υλικών scrap από τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 07/09/2021 154.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821050 Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Διατακτικών Σίτισης Εργαζομένων ΔΕΗ ΑΕ & θυγατρικών αυτής 29/07/2021 80.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621003 Εκποίηση αυτούσιων παροπλισμένων ρουλεμάν και παρελκομένων αυτών ως προϊόντα από τον Τομέα ΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΛΙΠΤΟΛ 09/09/2021 90.338,37 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121049 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής 05/08/2021 240.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821048 Παροχή Συνδρομητικών Υπηρεσιών Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας 24/7/365 στους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες της Επιχείρησης, μέσω πανελλήνιου δικτύου τεχνικών στην κατηγορία των ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, κλειδαράδων και συντηρητών αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου 30/08/2021 360.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121058 Παροχή ολοκληρωμένης λύσης (απαιτούμενου εξοπλισμού, κυκλωμάτων διασύνδεσης και σχετικών υπηρεσιών σχεδίασης, υλοποίησης και υποστήριξης) σύγχρονου δικτύου δεδομένων SD-WAN 31/08/2021 8.000.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721057 Παροχή Υπηρεσιών σαράντα έξι (46) Ανθρωπομηνών (ΑΜ) για την Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος SAP IS-U της Εμπορίας 25/08/2021 329.120,00 ΔΥΠEKE