ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54123004 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/04/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Μπραϊμάκη
Υποβολή: ΔΠΤ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ). Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Γεωργία Μπραϊμάκη (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο G.Braimaki@dei.gr, τηλέφωνο +30 210 330 7284)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών απόκτησης δεδομένων και σχεδιασμού δικτύου FTTH, σε 1 εκατ. νοικοκυριά (ΗΗs)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54123004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/03/2023
ΑΔ: A122770
17/03/2023
ΑΔ: A122896
Συμπλήρωμα 2 20/03/2023
ΑΔ: A122903
Συμπλήρωμα 3 29/03/2023
ΑΔ: A123007
29/03/2023
ΑΔ: A123008
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 05/04/2023
ΑΔ: A123091
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 10/04/2023
ΑΔ: A123129
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 11/04/2023
ΑΔ: A123149
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΤ - Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)