ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54023038 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/02/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ει. Σαρρή
Υποβολή: ΔΠΤ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ). Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ει. Σαρρή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ei.sarri@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ FTTH ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54023038
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/12/2023
ΑΔ: A125187
Συμπλήρωμα 1 17/01/2024
ΑΔ: A125290
Συμπλήρωμα 3 01/02/2024
ΑΔ: A125387
Συμπλήρωμα 4 08/02/2024
ΑΔ: A125449
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΤ - Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)