54023003 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/04/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/04/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ει. Σαρρή
Υποβολή: ΔΠΤ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ). Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ει. Σαρρή (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ei.sarri@dei.gr).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλατφόρμας “Σχεδιασμός Δικτύου και Κατάλογος Απογραφής Υλικών”

Πρόσκληση: Τεύχος: 54023003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/03/2023
ΑΔ: A122867
Συμπλήρωμα 1 31/03/2023
ΑΔ: A123042
Συμπλήρωμα 2 31/03/2023
ΑΔ: A123043
Συμπλήρωμα 3 05/04/2023
ΑΔ: A123093
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 20/04/2023
ΑΔ: A123209
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΤ - Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)