Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Διέυθυνση: Κάνιγγος 27

Υπ. Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Ντότσιας

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3307261,262

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54024003 Προμήθεια παθητικών υλικών, που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 750 χιλιάδων νοικοκυριών και Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων για ένταξη σε Μητρώο Προμηθευτών. Κατηγορίες Παθητικών Υλικών: SCP 22/04/2024 Σε Παράταση ΔΠΤ