Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Διέυθυνση: Κάνιγγος 27

Υπ. Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Ντότσιας

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3307261,262

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link