ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0058 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/03/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/04/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292598).
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ww w.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292598). Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Νικολακόπουλο Γεώργιο (τηλ. 0030-2105292598) την κα Μαντζοράκη Στυλιανή (τηλ. 0030-2105292676) και την κα Λοΐζου Ευδοκία (τηλ. 0030-2105292036) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Nikolakopoulos@ppcgroup.com, S.Mantzoraki@ppcgroup.com και E.Loizou@ppcgroup.com και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, από τον κο Δισλία Στυλιανό (τηλ. 0030-6970005459 και 0030-246359232) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση S.Dislias@ppdgroup.com. H επίσκεψη για την χορήγηση Βεβαίωσης θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκποίηση υλικών από τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0058
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/03/2024
ΑΔ: A125707
Συμπλήρωμα 1 28/03/2024
ΑΔ: A125851
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής