ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0022 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Νικολακόπουλο Γεώργιο (τηλ. 0030-2105292598), την κα Μαντζοράκη Στυλιανή (τηλ. 0030-2105292676) και την κα Λοϊζου Ευδοκία (τηλ. 0030-2105292334) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Nikolakopoulos@dei.gr, S.Mantzoraki@dei.gr και E.Loizou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292598). Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Νικολακόπουλο Γεώργιο (τηλ. 0030-2105292598), την κα Μαντζοράκη Στυλιανή (τηλ. 0030-2105292676) και την κα Λοϊζου Ευδοκία (τηλ. 0030-2105292334) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Nikolakopoulos@dei.gr, S.Mantzoraki@dei.gr και E.Loizou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου από τον κ. Λιακάκο Αν. (τηλ. 0030-2104090221) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.liakakos@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πώληση ανταλλακτικών ατμοστροβίλου από τον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0022
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/12/2022
ΑΔ: A122181
Συμπλήρωμα 1 10/01/2023
ΑΔ: A122299
Συμπλήρωμα 2 24/01/2023
ΑΔ: A122415
Προϋπολογισμός: € 14.851,16 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής