ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0021 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/09/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/09/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή τηλ. 2105292028, & κ. Νικολακόπουλος Γεώργιος τηλ. 2105292598
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) και τον κ. Νικολακόπουλο Γεώργιο (τηλ. 0030-2105292598) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr και g.nikolakopoulos@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στο ΛΚΔΜ από τον κ. Ζάρκα Αλ. (τηλ. 0030-2463026915) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.zarkas@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκποίηση/Πώληση Καδοφόρου Εκσκαφέα και συνοδών ανταλλακτικών του από το Κεντρικό Ορυχείο ΛΚΔΜ.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/09/2022
ΑΔ: A121448
Συμπλήρωμα 1 23/09/2022
ΑΔ: A121558
Προϋπολογισμός: € 122.690 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής