ΔΠΛΠ-ΑΕ0069 Έργο Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/06/2024 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κa Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028), την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486), την κα Κωστή Αντιγόνη (τηλ. 0030-2105292628) και την κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (τηλ. 0030-6956624144) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@ppcgroup.com, C.Chatsidou@ppcgroup.com A.Kosti@ppcgroup.com και N.Zafeiropoulou@ppcgroup.com ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292680).Πληροφορίες παρέχονται από την κa Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028), την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486), την κα Κωστή Αντιγόνη (τηλ. 0030-2105292628) και την κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (τηλ. 0030-6956624144) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@ppcgroup.com, C.Chatsidou@ppcgroup.com A.Kosti@ppcgroup.com και N.Zafeiropoulou@ppcgroup.com ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης από την κa Αγαπίδου Τριανταφυλλιά (τηλ. 0030-6970006173) t.agapidou@ppcgroup. com"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικείμενο: Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, του πύργου ψύξης της Μονάδας II του ΑΗΣ Μεγαλόπολης από αμιαντούχα υλικά, απομάκρυνση και οριστική διάθεση αυτών.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0069
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/06/2024
ΑΔ: A126348
Προϋπολογισμός: € 150.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής